Most recent comments
2021 in Books -- a Miscellany
Are, 2 years, 6 months
Moldejazz 2018
Camilla, 4 years, 11 months
Romjulen 2018
Camilla, 5 years, 6 months
Liveblogg nyttårsaften 2017
Tor, 6 years, 6 months
Liveblogg nyttårsaften 2016
Are, 7 years, 6 months
Bekjempelse av skadedyr II
Camilla, 5 months, 4 weeks
Kort hår
Tor, 3 years, 6 months
Ravelry
Camilla, 3 years, 1 month
Melody Gardot
Camilla, 5 years
Den årlige påske-kommentaren
Tor, 5 years, 3 months
50 book challenge
Camilla, 6 months, 3 weeks
Ten years ago
Moldejazz 2014, del II
Tor
Controls
Register
Archive
+ 2004
+ 2005
+ 2006
+ 2007
+ 2008
+ 2009
+ 2010
+ 2011
+ 2012
+ 2013
+ 2014
+ 2015
+ 2016
+ 2017
+ 2018
+ 2019
+ 2020
+ 2021
+ 2022
+ 2023

Gratulerer med overstått

I anledning Kvinnedagen er det ganske mange som skriver om hvorfor denne dagen fortsatt er relevant. De fleste er inne på at det er ganske mange kvinner i verden som ikke er spesielt likestilt, og så lenge de finnes har Kvinnedagen en hensikt. Men også i Norge har vi fortsatt likestillingsaker det er et poeng å rette oppmerksomheten mot. De tre tingene som jeg har inntrykk av går igjen er:

1: Kvinner tjener 85% av det menn tjener

2: Kvinner velger tradisjonelle kvinneyrker

3: Kvinner jobber mye mer deltid enn menn

Alle disse tingene henger naturligvis sammen. «Kvinneyrker» har generelt lavere lønn enn «manneyrker», og når man jobber deltid opparbeider man seg ikke ansinitet og forhandlingsposisjon like raskt som om man jobber heltid. Det med lønnsnivået i kvinneyrker burde det imidlertid være en relativt smal sak å gjøre noe med.

Når det gjelder det at kvinner jobber mer deltid er jeg litt usikker på hva som er årsaken til dette. Dette gjelder jo flest kvinner med barn under skolealder, men skyldes det at kvinner velger å jobbe deltid for å få mer tid med barna, og er dette i såfall negativt, eller skyldes det at mange kvinner har problemer med å få heltidsstillinger.

Uansett hva årsaken er, dette er ikke bare et problem for kvinner, men et problem for hele samfunnet, ettersom vi har behov for arbeidskraft i Norge i dag. På Statistkisk sentralbyrås temasider om arbeid kan vi lese at 42% av sysselsatte kvinner har deltidsjobb, og at av disse er det 51000 som ønsker å arbeide mer. Det står ikke hvor stor stillingsprosent disse deltidsarbeidende kvinnene har, men det er åpenbart at her ligger det en del årsverk det burde være mulig å hente ut.

Hva utdanningsvalg angår, vil jeg si at det er et ganske vagt problem. Jeg vil tro at det er et gode for samfunnet å ha en blanding av kjønnene i flest mulig yrker, men det ikke åpenbart for meg hvorfor kvinner velger tradisjonelle yrker, og heller ikke hva man skal gjøre med dette. Er det egentlig et mål å påvirke folk til å velge noe annet?

Det har imidlertid vist seg at slike tiltak som NTNUs «Jenter og data» faktisk fungerer, og har økt andelen kvinnelige søkere ganske bra. Det at slike reklamekampanjer fungerer kan jo tyde på at grunnen til at kvinner velger tradisjonelt rett og slett er tradisjon, manglende informasjon og en idé om at en del ting er «manneyrker», og eventuelt en forestilling om at en del ting er kjedelige.

Jeg tror ponget mitt med denne artikkelen er at et problem som rammer kvinner rammer faktisk halvparten av menneskene i samfunnet, og er dermed et problem for hele samfunnet. Kvinnesak burde dermed være noe alle er opptatt av, ikke en sak for spesielt interesserte.

Jeg vil imidlertid tillate meg å være litt fornøyd på vegne av det norske samfunnet også. I fjor ble 47% av doktorgradene i Norge avlagt av kvinner, som er en ganske stor fremgang, og som viser at kvinner er i ferd med å ta igjen menn, også på høyere nivåer. Vi høster dessuten cred fra internasjonale kommentatorer for den radikale kvinnekvoteringen i styrer, og jeg merker meg med stor fornøyelse at veldig mange sier det samme som jeg sa, nemlig at kvotering ikke er noe nytt, og at kvinnekvoteringen bare erstatter kompiskvoteringen menn har drevet med i alle år.

Uansett vil jeg bare si gratulerer med overstått til alle som en. Dette er som sagt noe som angår oss alle.

-Tor Nordam

Comments

Kristian,  09.03.08 13:45

Det er ingen tvil om at endel helseforetak driver utnyttelse med å bruke deltidstillinger. Dette er grovt, og bør gjøres noe med.

Når dette er sagt, så er denne løsningen med å heve lønnen på kvinneyrker litt mer sammensatt. Mange menn tjener masse i jobbene fordi de velger stillinger som samfunnet trenger desperat. Hvorfor kaster man penger på sivilingeniører? Fordi de er menn eller fordi samfunnet har en mangel på dem? Og hvorfor tjener snekkere så godt? Fordi det er manneyrke?

Om man skal sammenligne lønn må man gjøre det innefor samme yrkesgruppe. Samfunnet bør lønne arbeid etter behov. Og man bør kanskje fokusere mer på både menns og kvinners selvundertrykkelse. (gutter som ikke gjør skolearbeidet sitt er et eksempel på slik selvundertrykkelse.)

Camilla,  09.03.08 13:47

Antyder du, Kristian, at samfunnet ikke trenger sykepleiere?

Camilla,  09.03.08 13:49

Jeg har forøvrig latt meg fortelle at i Russland er lege et lavtlønnsyrke, fordi kvinner tradisjonelt har vært leger. Jeg har ingen kilder som kan backe meg opp.

Tore,  09.03.08 14:00

En jobb i staten har vel aldri vært særlig godt betalt i forhold til i privat sektor, så man kan ikke skylde på at sykepleiere tjener lite verken fordi de er kvinner eller fordi det ikke er behov for dem. Tjener mannlige sykepleiere noe mer enn sine kvinnelige kolleger? Hva med en kvinnelig snekker?

Kjæresten til en kamerat av meg er snekker, og hun tjener omtrent 180 kroner i timen. Selv om hun er jente. Så om jenter jobber i en barnehage og klager på at de tjener for lite, kan de jo begynne å trene på å slå inn spiker..

Kristian,  09.03.08 14:04

Camilla, selvsagt jeg gjør jeg ikke det.

Samfunnet trenger sykepleiere, og vi bør lønne sykepleiere ok.

Jeg var nok litt for krass i mitt forrige innlegg. Poenget er at jeg reagerer på denne kaste-penger-på -ting løsningen. Man må alltid ha i bakhodet at lønnene delvis er som dem er, fordi det er et av de sterkeste incentiver vi har for å få folk (samt flinke folk) til å velge et yrke.

Jeg sier altså at det offentlige ikke bryr seg om å konkurrere om sykepleierne. Og dette må kvinner betale for, fordi de velger å bli det. I USA er sykepleierlønningene svært gode fordi det er en mangel på det.

I Russland er ikke helse prioriritert så høyt i forhold til mengden leger man har, derfor er legelønningene lave. (Trolig)

Tor,  09.03.08 14:05

Det er forskjell på hva samfunnet trenger, og hva samfunnet mangler. Så lenge samfunnet mangler snekkere vil de kunne kreve høyere lønninger, og så lenge det er nok sykepleiere vil ikke det samme skje av seg selv med dem, selv om de er helt nødvendige.

Kristian,  09.03.08 14:06

Ja, Tor beskrev det jeg prøvde å skrive. (bedre enn meg)

Jørgen,  09.03.08 14:59

Jeg skulle likt å se en statistikk for ulike aldersgrupper, ikke bare kjønn.

Ragnhild,  11.03.08 11:37

Ening, gjerne kryss-kulturelt, i komparativt perspektiv.

Kristian,  11.03.08 13:32

Denne typen statitistikk minner meg om den kreftforeningen bruker. 2 av 3 får kreft!

Men så er spörmsmålet da: Hvor mange av disse var over 80? Det sier de selvsagt ingenting om.

Johannes,  12.03.08 01:53

Og hvorfor gir det lille som finnes av rekrutteringsreklame (av typen "Jenter og data") meg inntrykk av at det eneste som er viktig er å få kvinner inn i manneyrker og ikke omvendt? Er kjønnskvotering kun viktig i IT-sektoren, slik at folk som Are skal få en mer spennende arbeidsplass? Eller er det også et poeng å rekruttere flere menn til helsesektoren? Jeg har sett tusen avisreportasjer og plakater om det første, men null, niks og nada om det siste. Gi meg én sensasjonsreportasje om en kvinnelig helikopterpilot til, og jeg dør av kjedsomhet. Gir du meg derimot en reportasje om en mannlig sykepleier, så leser jeg engasjert.

Videre blir det spennende å se hva som skjer med legelønningene i Norge fremover, nå som studiet har vært ganske heftig kvinnedominert i mange år.

Aiaiai. I kjønns(u)likhetsdebattene det mange obskure momenter som spiller inn og som ligger langt utenfor politisk kontroll.

Tor,  12.03.08 10:16

Jeg ser for meg at det er ganske mye lettere å lage en kampanje som fremstiller data som kult for jenter på videregående enn en som fremstiller sykepleie som kult for gutter på videregående. Og antagelig er det mye mer politisk korrekt å lage kampanjer som har som mål å få jenter inn i høytlønnede yrker.

Men nå har jeg jo nettopp laget meg en kopp kaffe her, og da skal man jo tradisjonelt sett løse verdensproblemer. Hvordan ville du gå frem for å få gutter til å velge omsorgsyrker? Jeg har snakket med én gutt som har gått sykepleierutdanning, og når han fortalte om praksisen sin fikk jeg inntrykk av at han likte det mest fordi han hadde masochistiske trekk.

Johannes,  13.03.08 17:20

Nei, skitt altså. Jeg finner ikke noe uslåelig trumfkort som kan gjøre susen, og henfaller til det minst tilfredsstillende universalsvaret når noe er gærnt: holdningsendringer.

Det har vært fokus på å endre kvinnerollen i over 30 år, mens man kun helt nylig har begynt å snakke om at også mannsrollen må endres. Her ligger mye av problemet. Mens det har vært ståk i årevis om at kvinner må inn i manndsdominerte yrker, så har det knapt vært snakk om det motsatte. Kanskje er det fordi mannsdominerte yrker i snitt har høyere lønn enn kvinnedominerte, men dersom det er slik at menn trekker opp lønna i yrker de dominerer og kvinner i motsatt fall trekker lønna ned i sine yrker, så er det jo desto viktigere å rekruttere menn til kvinneyrkene.

Det er haugevis av satte holdninger til hva som er typisk kvinner og typisk menn, og jeg vil påstå at det er 99% bullshit. Noen sier kvinner har en biologisk tilbøyelighet til å gå inn i omsorgsyrker, men jeg synser meg dithen at det i all hovedsak er miljømessige og kulturelle årsaker til at kvinner er sykepleiere og menn bedriftsledere. Hvorfor er det f.eks. stort sett heftig overtall av jenter på dansekurs? Det er i fall ikke fordi jenter er biologisk disponert til å være spesielt flinke til å danse!

(Melding til deg jeg dansa med på salsakurs på Blindern for tre år siden: Du trodde du var flink, men du sugde maksimalt og jeg håper du får høre det av noen, slik at du slutter å gå rundt med nesa i sky og late som at du er salsa-supahstar til tross for klossete moves og totalt fraværende rytme.)

Nei herre min hatt. Fjern alle stengslene og la folk få velge fritt uten å bli tvunget til å velge mellom rosa og lyseblå.

Hehe, jeg kjeder meg selv. Holdningsendring du mest.

Are,  14.03.08 15:36

Det fins jo mannlige sykepleiere - kanskje kan vi komme et godt stykke på vei bare ved å øke fokuset på dem og få frem at de trives med jobbene sine, og så videre. Hvis du sier holdningsendring kan jeg kanskje supplere med bevisstgjøring :) Dette handler i stor grad om å gjøre det tydelig at omsorgsyrker er aktuelle arbeidsplasser for begge kjønn, tror jeg.
Category
News commentary
Tags
utdanning
likestilling
kjønnskvotering
Kvinnedagen
lønn
likelønn
kvinneyrker
Jenter og data
Views
5620
Google hits
14
Last google search
hvorfor velger vi de tradisjonelle yrkene?