Most recent comments
2021 in Books -- a Miscellany
Are, 2 years, 6 months
Moldejazz 2018
Camilla, 4 years, 11 months
Romjulen 2018
Camilla, 5 years, 6 months
Liveblogg nyttårsaften 2017
Tor, 6 years, 6 months
Liveblogg nyttårsaften 2016
Are, 7 years, 6 months
Bekjempelse av skadedyr II
Camilla, 5 months, 3 weeks
Kort hår
Tor, 3 years, 6 months
Ravelry
Camilla, 3 years, 1 month
Melody Gardot
Camilla, 4 years, 12 months
Den årlige påske-kommentaren
Tor, 5 years, 3 months
50 book challenge
Camilla, 6 months, 2 weeks
Controls
Register
Archive
+ 2004
+ 2005
+ 2006
+ 2007
+ 2008
+ 2009
+ 2010
+ 2011
+ 2012
+ 2013
+ 2014
+ 2015
+ 2016
+ 2017
+ 2018
+ 2019
+ 2020
+ 2021
+ 2022
+ 2023

Gratulerer med dagen!

Vanligvis pleier jeg å poste dagsaktuelle artikler omtrent når dagen de er aktuelle for er slutt. Det er litt teit, for da er det ingen som tar med mine synspunkter når de diskuterer det som er aktuelt. Jeg synes for eksempel jeg skrev ganske bra i anledning kvinnedagen i fjor, men artikkelen ble ikke postet før klokken 13.49, og unngikk slik å bli et diskusjonstema i lunsjen. I år har jeg lært, og jeg poster derfor årets 8. mars-artikkel i god tid før frokost den 8. mars. Jeg vil dessuten anbefale å lese fjorårets artikkel, da jeg mener den ikke har fått så mye diskusjon som den fortjener.

Jeg liker å tenke at vi er ganske kjønnslikestilte i Norge. Og i forhold til resten av verden er vi antagelig meget nært toppen. Men hvor bra er vi egentlig om vi driter i resten av verden, og prøver oss på en absolutt vurdering? Vi har jo regler for fordeling mellom kjønnene i styrer, det er flere kvinner enn menn som tar høyere utdanning, og så videre, men dette med likestilling er kompliserte greier.

Jeg søkte en kilde til Sannhet, så jeg gikk til Statistisk Sentralbyrå. De har faktisk en tema-side om likestilling, og der fant jeg i grunnen noe av det jeg lette etter. Jeg stjeler frekt konklusjonene:

* Omtrent like mange kvinner og menn har høyere utdanning i dag. Likevel velger de fleste fremdeles tradisjonelt. Kvinner utdanner seg oftere innen omsorg og undervisning, menn innen teknikk og naturvitenskap.

* Fra midten av 1970-tallet og frem til i dag har kvinners yrkesaktivitet økt sterkt. I dag er nesten like mange kvinner som menn i jobb. Fremdeles finnes likevel typiske kvinne- og mannsyrker, og langt flere kvinner enn menn jobber deltid.

* Det blir stadig flere kvinnelige ledere, men bare 1 av 10 toppledere er kvinner. Størst andel kvinnelige ledere finner vi i mellomsjiktet, spesielt innen undervisnings- og omsorgssektoren.

* Kvinners månedslønn utgjorde i gjennomsnitt 84,7 prosent av menns i 2005. Forskjellen i lønn varierer betydelig fra en næring til en annen, mellom ulike utdanninger og aldersgrupper.

* Parallelt med økende utdanning og yrkesaktivitet fra midten av 1960-tallet, er kvinner stadig blitt eldre før de får barn. Siden 1986 og frem til i dag har gjennomsnittsalderen ved første fødsel økt fra 25 år til 28 år.

* Kvinner bruker mindre tid til husholdsarbeid i dag enn på begynnelsen av 1970-tallet, mens menn bruker mer tid. Kvinner bruker allikevel mer tid enn menn på husholdsarbeid.


Så hva skal man så mene om dette? For å begynne på begynnelsen, det at like mange kvinner og menn har høyere utdanning er et for enkelt bilde. Det er i dag flere kvinner enn menn i høyere utdanning på lavere nivå. I skoleåret 2004/05 var det 7960 menn og 15515 kvinner som avsluttet en høgskole eller universitetsutdannelse på inntil fire år. Hopper vi til utdanning på høyere nivå, altså over fire år, var det 3796 menn og 4052 kvinner. Helt andre tall enn på lavere nivå. Denne statistikken inkluderer ikke doktorgrader, men hadde den gjort det ville vi antagelig sett en ganske stor overvekt av menn. Det er ganske merkelig, når man ser hvor mange flere kvinner som fullfører lavere grader.

Jeg velger å tro at vi har fullstendig kjønnslikestilling når det gjelder opptak til mastergrader. Antagelig vet ikke de som sitter med opptaken kjønnet på hver søker, de vet bare søkernummer og karakterer. På doktorgrad er det antagelig litt annerledes, for der er det litt mindre standardisert opptak. Noen stillinger tildeles nesten utelukkende på bakgrunn av karakterer, mens på andre er det antagelig intervju og ting som kan gjøre kjønn til en faktor. Hvor stort dette problemet er i praksis vet jeg ikke, men jeg tviler egentlig på at det er stort.

Jeg tipper grunnen til at flere menn tar doktorgrad henger nært sammen med den typen høyere utdanning man velger. I følge SSB velger menn i større grad tekniske fag, der det kan være naturlig å ta daktorgrad, mens kvinner velger utdanning innem omsorg og utdanning. Jeg vil tro at det er mye vanskeligere, og sikkert mindre naturlig, å gå fra en treårig utdanning innen omsorg, eller fra lærerskolen, til en doktorgrad. Man kan så spørre seg hva som er grunnen til at kvinner velger slik. Er det en iboende forskjell mellom kjønnene, som gjør at kvinner trekkes mer mot omsorg, eller er det samfunnet vårt som sier at det er kvinnelig å ta seg av de små og de syke? Uansett er det en ting det er vanskelig å forandre på en enkel måte, men kampanjer som «Jenter og data», eller «Jentedagen» på NTNU viser i det minste at noen tenker på dette, og forsøker å gjøre noe med det. Kanskje en motsvarende «Gutter og omsorg»-kampanje kunne være en idé?

Dette med typiske manne- og kvinneyrker henger nok sammen med manne- og kvinneutdanninger, så det skal jeg ikke si noe om, men jeg lurer på dette med deltidsjobbing. Det står på likestillingssidene til SSB at 40% av alle sysselsatte kvinner jobber deltid. Jeg lurer på hvorfor.

Når det gjelder dette med kvinnelige ledere er det kanskje noe av det som er lettest å peke ut som snuskete. Det står å lese hos SSB at i Norge i dag finnes det 4738 kvinner og 7658 menn som har utdanning på høyere nivå innen økonomi og administrasjon fra høgskole eller universitet. Kvinner utgjør altså 38% av de med slik utdanning, og da er det vel ikke urimelig å forvente en lignende andel kvinnelige ledere. I følge SSB er faktisk 3 av 10 ledere kvinner, men akkurat som på utdanningen er det en stygg skjevfordeling når man kommer oppover mot toppen, der bare 1 av 10 er kvinner, uten at det spesifiseres nærmere hva som menes med en toppleder. Den største kvinneandelen av ledere finnes altså på mellomnivå innen omsorg og utdanning, som tydelig henger sammen med valg av utdanning og yrke.

Dette er også noe det er vanskelig å gjøre noe konkret med. Det er ofte bare én leder i et selskap, og da blir det vanskelig å kvotere. Jeg mener imidlertid at dette med toppledere er snuskete. Jeg aner ikke hvor mange toppledere vi har i Norge, men det er neppe så mange hundre, så det burde ikke være et problem å grave opp nok kompetente kvinner til å fylle halvparten av disse stolene.

Lønnsforskjeller mellom kjønnene tror jeg vi har snakket om før. Jeg har i alle fall tenkt mye på dette, og kommet frem til at dette er noe som skyldes flere faktorer, blant annet at typiske kvinneyrker har lavere lønn enn typiske manneyrker. Jeg vet imidlertid for lite om dette til at jeg har tenkt å si så mye mer.

Husarbeid, derimot, vet jeg litt om. Det er vel egentlig det eneste punktet der jeg egentlig kan hevde å ha gjort en innsats for likestilling, og kanskje enda litt til. Jeg tviler imidlertid ikke på at kvinner stadig gjør mest, skjønt jeg vil understreke at typiske manneting, som å bytte tak eller bordkledning, måke snø eller skifte dekk, bør også regnes som husarbeid. Muligens er det medregnet, og sannsynligvis gjør kvinner likevel mest. Det står imidlertid at det har vært en bra trend siden 70-tallet, så kanskje vil dette ordne seg i løpet av noen år. Hvis ikke føyer det seg inn i rekken av likestillingsproblemer som ikke enkelt lar seg regulere ved lov.

En annet ting, forresten, som vi diskuterte for et par uker siden, er det at når man introduserer en kvinne på et tv-program er det ganske vanlig å si at hun er vakker eller har en behagelig personlighet. David Letterman sier det hele tiden «Please welcome the lovely...». Dét er det sjelden man hører om en mann, og selv om det naturligvis er hyggelig å bli kalt «lovely» får jeg nesten følelsen av at han nevner det han mener er hennes viktigste egenskap. Meget snuskete.

Jeg tror jeg slutter her, og jeg må nok bare konkludere med at det er vanskelig å vite hva man skal gjøre med de likestillingsproblemene vi har i Norge i dag. Jeg håper og tror at mye vil ordne seg i løpet av ikke så veldig mange år, men man vet aldri. Mens vi venter vil jeg vel egentlig bare anbefale alle å gratulere eventuelle kvinner i ditt liv med dagen, samt lage frokost på sengen hvis det passer seg slik. Det finnes sikkert noe mer fornuftig man kan gjøre også, men jeg må bare innrømme at jeg er ingen ivrig demonstrant.

Vi må imidlertid ikke glemme at det finnes massevis av kvinner i andre land som har langt mer konkrete problemer enn kvinner i Norge, og det er for meg grunn nok til ikke å legge ned kvinnedagen på lenge ennå. Hvis noen hadde tenkt å foreslå det.

Kilder:
Statistisk Sentralbyrås temasider om likestilling
Statistikk om utdanningsnivå i befolkningen

-Tor Nordam

Comments

Kjellove,  08.03.07 06:58

*gjesp*

Kirsti Marie,  08.03.07 08:17

Jeg er så utrolig enig i det siste avsnittet ditt. Det gjør meg lykkelig at du skriver det i dag. Du har ting på stell. Gratulere med dagen alle sammen!

Jørgen,  08.03.07 10:29

Sånn apropos kvinnedagen: tips. Spesielt godt likte jeg det der med å bygge overfladiske nettverk. Hoho!

Ragnhild,  08.03.07 10:45

Bra artikkel.
Jeg retter meg frekt mot resten av verden, og til jordens kvinner:
Også vi, i likhet med menn, men på vår måte, må kjempe med blod, svette og tårer, vi må tåle skitt under neglene, bitre nederlag og tunge stunder. Vi skal sette oss urealistiske mål og samarbeide med fienden. Men vi har krefter såvel som svakheter! Det fins håp!

B,  08.03.07 10:56

Hva i alle skjedde med mannedagen og hvorfor høres det ordet så jævlig tullete ut.

Jeg vil påstå at det å i det hele tatt fremdeles ha noe man skal kalle for kvinnedagen er selvprofiterende undertrykkelse.
Å heve frem en dag i året som kvinnedagen er det samme som å si at alle de andre 364 dagene i året er mannedager. Det er jo en mye mer skremmende tanke enn at mennesker av kjønnet (mammalian female) skal tilgode sees med en egen dag.

Jeg mistenker at denne tradisjonen egentlig holdes ved like for at kvinnegruppen Ottar og selvpåførte venstreradikale ikke skal miste sin annledning til å gå i tog.

Tenk om de som med ildnende engasjement, paroler og bannere faktisk gjorde noe nyttig istedenfor. Tenk om de jobbet for integrering og rettferdighet for kvinnene i de svakere sosiale grupper. Tenk om de offret litt av sin tid til å hjelpe andre og etterleve den utopien de selv så inderlig brenner for. Da hadde det faktisk skjedd noe.
Nei det er nok viktigere å "markere" sitt syn enn å overholde det. Det er viktigere å leve og ånde for de samme gammle verdiene man protesterte mot for decenier siden. Det er viktigere å sprade rundt i filler og kaste steiner og maling mot politiet. (De er jo som kjent undertrykkernes utstrakte arm, spesiellt i Norge.) Det er ihvertfall viktig å kaste maling og stein på tyske dildo-kjedebutikker. Det skulle da bare mangle at de norske kvinneforkjemperfittene skal holdes ren og dydig for både mannepikk og gummidildo. Det er viktigere å forfekte et virkelighets segregert syn enn å hjelpe noen som faktisk trenger det!
Jeg tror dagen er til for de som ønsker den, og ja jeg tror kvinner kan få til det de selv ønsker i Norge i dag. Men det er enklere å skylde på eksterne årsaker enn selvransakende innrømmelser.

Gratulerer med dagen.


Kjellove,  08.03.07 10:56

Er kvinnedagen og valentinsdagen det samme? Jeg glemmer dette hvert år.

Camilla,  08.03.07 11:01

Jeg føler meg ikke særlig omsorgsfull av natur, så jeg tviler på at det er noe spesielt med min kromosomkombinasjon som gjør det naturlig for andre som har den å velge yrker der de skal ofre seg for andre. Det er den samme gamle engel/monster-saken. Den nådde kanskje toppen på 1700-tallet, men den følger oss fortsatt.

Jeg skal forøvrig gladelig skrive under på at du er en vidundermann, godt oppdratt osv, og at du gjør mer enn din del av husarbeidet (og da tenker jeg ikke bare på ting som mandig å skride frem og drepe ting med åtte bein).

Det eneste jeg har å utsette på resonnementet ditt er at du sier at kvinner velger yrker som tradisjonelt har lavere lønnsnivå, og at det er derfor de kommer skjevt ut på statistikken, men saken er jo den at grunnen til at disse yrkene har lavt lønnsnivå er at de tradisjonelt har vært kvinneyrker.

Ellers er jeg helt enig i at det meste som likestillingsmessig er galt i vårt samfunn skyldes sosiale strømninger, ting vi ikke tenker over, men som likevel påvirker oss, og at det er ting det er vanskelig å gjøre noe med (og at kvinnene må ta sin del av skylden fordi vi ikke har tro nok på oss selv til å strekke oss etter det vi vil ha).

Camilla,  08.03.07 11:06

Jeg blir kvalm hver gang noen kommer trekkende med "men hvorfor har vi ikke en mannedag da - det er jo diskriminering"!

De andre 364 dagene ER mannedager de fleste steder i verden. Og selv her i Norge skyldes de gjenværende problemene at folk ikke tenker over om ting trenger å være slik de er. En fokusdag har dermed nytte i og med at den tvinger en til å tenke over temaet (eller innrømme at man ignorerer det med vilje, alternativt latterliggjør det slik Kjelling driver med). Den effekten får man ikke hvis man skal "jobbe med det hele året", for da glir alt ut i betydningsløst homogent ingenting.

Skybert,  08.03.07 11:09

Forslag til poll: Hvor mange av dere barberer jente-tissen?

Ragnhild,  08.03.07 11:10

Takk for din logiske sans her på calcuttagutta, Camilla!

B,  08.03.07 11:12

Selvfølgelig strekker kvinner seg til det ytterste for det de virkelig vil ha,
men som i enhver labyrint fører livets labyrint til forskjellige steder etter hvilke valg man tar.

Social incentives can not nurish instinctive needs.

Skybert,  08.03.07 11:17

En kanskje bedre poll; Hvor mange av dere bruker BH?

Kjellove,  08.03.07 11:17

Si fra når dere skal brenne bh-en.

Jørgen,  08.03.07 11:20

Når, om jeg tør spørre, merket du først at du var blitt en tåkefyrste, Bjørn Inge?

Torgar,  08.03.07 11:23

Det står to kvinner på stripa og deler ut løpeseddler til "Mann messen 2007" på stripa i dag. Lurer på hva de synes om det?

B,  08.03.07 11:36

Vel, Jørgen. Det er et vanskelig spørsmål. Kanskje akkurat nå. Neccesity is the mother of invention.
Hvor er stripa? og hvorfor på stripa på stripa? Det er spørsmålet.

Torgar,  08.03.07 11:54

For de som trenger det skal jeg klargjøre kommentaren:
I dag, 8 mars, står det to(2) kvinner (personer av kvinnlig overbevisning) på stripa*, de (kvinnene, ikke stripa) deler ut løpeseddler til "Mann messen 2007".

"Mann messen 2007" er ikke på stripa heller ikke i dag.

(Mann er her definert som person som liker Bil, båt, elektronikk, jakt, fiske, sport mm.)

Stripa er en lang gang på NTNU (Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet)

Camilla,  08.03.07 12:38

De er sikkert flaue over orddelingen, Torgar.

Mann-messen (eller mannemessen) eller hva de nå kaller den er enda et eksempel på alt som er galt i verden, og dere burde protestere på å bli satt i bås og strippet for alt som gjør dere interessante.

B,  08.03.07 12:57

Hvis man selv vet at man står utenfor båsen, hvorfor skulle man da ha noe imot båsen? Hvis det f.eks. var et privilegium å stå utenfor båsen og man inviterte alle andre som kanskje var i båsen til å komme utenfor ville det jo bli fullt der også. Dermed ville jo hele begrunnelsen til å stå utenfor båsen være ugyldig siden alle plutselig stod utenfor. Eller om tilstrekkelig mange stod utenfor båsen ville kanskje minoriteten i båsen bli uglesett. Er det ikke bedre at resurssterke individualister står utenfor båsen så slipper man at de som knekker lettest under vekten utsettes for mest tyngde?

Are,  08.03.07 13:03

Bra skrevet, Tor og Camilla. Jeg er helt enig.

Jeg lurer på om dette med 85% av månedslønnen i snitt tar hensyn til dette med deltidsarbeid? Det må det vel nesten gjøre.

Ellers er mitt inntrykk at flere menn enn kvinner jobber fulltid og overtid og trives med det. Der er vi inne på det med deltidsarbeid igjen, og det hadde vært interessant å se litt mer forskning på spørsmålet. Hvorfor jobber menn mer enn kvinner?

Mange ting spiller inn - sånn som at kvinner i større eller mindre grad tvinges til å velge mellom barn og karriere, mens menn i større grad kan satse på full karriere og satse på at kona tar seg av barna. Kanskje hadde kvinner i typiske overtidsyrker, som advokat og konsulent i privat sektor, vært flere i antall dersom barneomsorg var helt likt fordelt mellom menn og kvinner.

Og så har vi dette med omsorgsyrker, gjerne jobber i offentlig sektor, hvor lønna er lavere og hvor man (innbiller jeg meg) sjeldnere jobber overtid. Kan hende er det et større problem at folk er sykmeldte sånn at andre må jobbe ekstra? Her har jeg ikke peiling og vil gjerne høre hva dere tror.

Tor,  08.03.07 13:36

Det om at kvinneyrker har lavere lønn fordi de er kvinneyrker hadde jeg ikke tenkt på, men det virker fornuftig. Mange takk.

Når det gjelder dette med bås er det litt som PC og Mac. Jeg ser helst at Mac-brukerandelen holder seg stabilt ganske lav, slik at jeg kan fortsette å være unik. Og sånn at ingen gidder å skrive virus for Mac.

Torgar,  08.03.07 14:21

Jeg tror ikke de på stripa vil være flaue over orddelinga, men kanskje personene bak hele suppa.

Vi burde organisere en mobb å gi alle som er villige til å betale penger for å komme inn i en butikk en real innføring i skikk og bruk.

Kirsti Marie,  08.03.07 15:42

Til alle i Trondheim!
Inga Marte Thorkildsen skal snakke i dag på Samfundet om feminisme og kvinnedagen. Jeg liker ikke SV eller dama, men tenkte å ta en pils eller to og gi dama en sjanse. Bli med?

B,  08.03.07 17:31

Hærregud, gi Inge Marte Thorkildsen en sjanse, hu er jo ikke fin engang...

Kristian,  08.03.07 17:51

Det er viktig for menn at kampen for likestilling ikke bare blir en kamp for kvinners rettigheter, men også menns.

Det er ikke uvesentlig at menn:
lever mye kortere
gjør det dårligere på alle trinn på skolen (også matematikk, men ikke gym),
trenger mye mer spesialundervisning,
sitter minst 10 ganger mer i fengsel,
tar dobbelt så ofte selvmord,
er barnløse, 25% prosent, mot en mye lavere kvinneandel,
blir værende i distriktene,
har mye mindre oppførsels-rom å bevege seg på,
90% av tilfellene får kvinnen barna ved skilsmisse,
får større problemer etter skilsmisse,
må tjene 1 år i militæret,
oftere blir slått av kvinner, enn omvendt.
mer utsatt for vold generelt,
dyrere bilforsikring,
kvinner og ikke menn er dem som oftest bestemmer i dag til dag økonomien, og når det gjelder husarbeidet, så handler det også om makten det genererer og at kvinner ikke vil gi slipp på den.

Så jeg støtter ikke Camilla i at man ikke trenger en mannedag. Alternativt en felles likestillingsdag.

Are,  08.03.07 18:09

Okay, jeg vil bare si at den "oftere blir slått av kvinner enn omvendt" bare er å glemme til neste oppramsing, Kristian. Så lenge menn stort sett står for alt som er av drap, voldtekt og alvorlig mishandling, kan kvinnene få komme med et og annet dask uten at vi trenger å nevne det engang. Og hva er dette med dag-til-dag-økonomi? Stiller meg tvilende til den.

Det andre er verdt å få med seg. Det er ikke noen hemmelighet at mannen er "problemkjønnet". Ved å fokusere litt mer på årsakene til dette kan vi kanskje også lære mer om hva som gjør så mange menn til voldelige kriminelle, og slik gjøre verden til et bedre sted, også for kvinner. Jeg synes det er helt tydelig at vi er på vei til et samfunn der en stor andel av menn blir sett på som (og til dels er) ikke noe mer enn voldelige uromomenter, en fare for seg selv og for andre, og en gigantisk utgiftspost for samfunnet.

Kristian,  08.03.07 18:27

Vel, det er klart at det er menn som begår alle disse styggedommene i samfunnet. Men om vi skal sammenligne den enkelte kvinne og manns kår i et samfunn er det uvesentlig om det er andre menn eller kvinner som utfører volden. Men for all del, kampen for menns rettighterer må primært kjempes mot andre menn, og ikke mot kvinner.

Skybert,  08.03.07 20:04

Jeg savner en poll.

Anders K.,  08.03.07 20:07

Ja til de snille, nei til de teite. Uavhengig av kjønnsorganer.

B,  08.03.07 20:20

Dæven, jeg er bare smågutten gitt.
Akkurat det med dyrere bilforsikring vet jeg ikke helt, men.

Camilla: jeg skrev at mannedagen hørtes tullete ut. Omtrent så tullete som kvinnedagen.

At dette utsagnet er en utslitt klisje i henhold til 8.mars er jo selvfølgelig.
Man burde selvfølgelig kalle det for likestillingsdagen, det er kjønnsnøytralt og er realistisk som respektert begrep videre utover når målene er oppnådd.
Omtrent som at en prosjektgruppe opphører når målet er nådd, mens et råd må være mer generelle. Ingenting er kjedeligere enn noen som ikke anerkjenner at målet er nådd eller forbigått.

Begrepene må også begrenses til hvilke områder de skal gjelde. Man kan for eksempel skrive kvinnedagen | kvinner:Norge.

Hvorfor så omstendig? Fordi at hvis man generaliserer det til å gjelde kvinnekampen i hele verden er man også nødt til å annerkjenne at i andre land har man andre kulturer* og også andre sosiale problemer. De relateres mest til om man er rik eller fattig og det er temmelig kjønnsnøytralt synes jeg.

I veldig mange land har menn en veldig fremtredende posisjon sosialt utad, men de har nada å si når de kommer hjem. Det finnes helt fra antikken historier om Xantippe-aktige figurer som styrer mannen. Det er også i overleveringene historier som er presentert som komedier.

Hvordan folk har det innad i familier har mer med personligheter og adferdspsykologi enn det har med forskjellsbehandling å gjøre. Den som utøver vold, mentalt eller fysisk kan være både menn og kvinner. De som sitter med makten i hjemmet er den som hevder seg mest ovenfor den andre parten. Det er også kjønnsnøytralt.
Hvis man lever i et harmonisk forhold hvor alle arbeidsoppgavene er jevnbyrdig fordelt bør man kanskje skrive en bok om det som rettesnor og inspirasjon for andre. Både kvinner og menn blir mishandlet av sine partnere, kvinner kan anmelde det og få støtte fra samfunnet til å finne en løsning. En mann mister all sin sosiale kredibilitet hvis han står frem som mishandlet. Da er selvmord en mer hyppig løsning.

For å utdype litt mer hvorfor man skal begrense sin definisjon av kvinnekamp, så mener jeg at hvis man skal sammenligne de sekulariserte idene om hvem som skal ha styreverv eller bedriftøkonomisk makt kontra religiøse perversiteter som kjønnslemlestelse (les både jente og gutte omskjæring) og heldekkende bekledninger så er ikke det to sammenlignbare størrelser. Begge er kampsaker, en er viktigere å bekjempe enn den andre.

Er det de biologiske tingene man vil til livs så vil jeg si at det er en "lost cause" foreløpig.
Jeg ønsker meg ikke et samfunn av androgyne vesener som stille og nøytralt utfører sine daglige dont uten å trå noen på tærne. De fleste menn tiltrekkes av en kvinnes, kvinnelighet og de fleste kvinner tiltrekkes av det de anser for å være maskulint. En kvinnes former avtegner et bilde over hvor godt egnet hun er for å bære generasjonene videre, så som en manns høyde, styrke, selvsikkerhet og sosial posisjon forteller kvinnen intuitivt om han er noe å satse på eller ikke.
Hvorvidt homofili passer inn i disse kategoriene så vil jeg ikke utvide debatten, men flere av de homofile jeg kjenner til bærer preg av motsatte kjønns egenskaper, uten at jeg legger mer i det.
{Men hvem vet kanskje om litt ved genetisk omkoding kan vi få aseksuelle selvreproduserende humanoider som kan erstatte disse skittene jordiske fartøy vi kaller en kropp. Kanskje vi til og med kan transendere til et høyere nivå og slippe å forholde oss til kropp i det hele tatt.}

Som det kanskje allerede er kommet frem av konteksten ovenfor så er menn forholdsvis idioter når det gjelder valg av partner, selvfølgelig kommer det til flere krav om egenskaper og evner etterhvert, men som første indikasjon om tiltrekkning er vi forholdsvis monotone. Føl fri til å bestride, det kan være bare meg. Bare les dette med at sosiale variable er utelatt. Kvinner har dermed flere "sanser" som skal oppfylles før noe er i boks. Det kan jo forklare noe av hvorfor det som oftest virker som om det er menn som jakter på kvinner.
Det kan også forklare hvorfor menn er mer villig til å "go for the kill" når det gjelder høyere posisjoner. Det kan også insinuere hvorfor kvinner ønsker å leve ut sin makt via sin make for å statuere sin egen posisjon.

For eksempel antar jeg at det er en del flere menn enn kvinner som ville stått i køen for å lede en global multinasjonalt konsern hvor man er forventet å jobbe døgnet rundt og å være tilgjengelig når som helst hvis det skulle skje noe. Selvfølgelig er det en selvfølge at kvinner og menn bør likestilles i muligheten til å komme i en sånn posisjon. Men jeg tror ikke at det er tilfeldig at menn erverver seg sånne stillinger. Hvis det er kun fordi menn favoriseres er det selvfølgelig særdeles uheldig.

Hvis man sammenligner yrker og lønn er jeg helt grønn. Har ikke sett noen form for statistikk. Men ettersom kvinner nå utgjør en større del av de som utdannes ved de høyeste utdanningsinstitusjonene vil jeg tro at dette ikke blir et problem så lenge frem i fremtiden. Heller tvert om. Hvis man sammenligner omsorgsarbeid, med bedriftslederlønninger bør man kanskje ta et kurs i makroøkonomi. Hvis alle skulle tjene likt uavhengig av arbeid ville økonomien kollapse. Hvem vil vel betale 30000 i måneden for barnehage. Selvfølgelig er det kameraderi og forskjeller, hykleri og bestikkelser. Men det er verden.

Appropos flere kvinner i høyere utdanning så vil det si at, ja våre foreldre og deres opphav har/hadde store sprik i inntekt og det kommer av graden av utdanning. Det at menn da tradisjonelt kunne oppnå høyere posisjoner via ansinitet er nok en utdøende sosial konvensjon.

*Kulturelle betingelser er vel det som er under debatt egentlig. Hvorfor er ting ansett som mer- eller mindreverd. De sosiale aspektene er ikke direkte relatert hverken til historie, politikk, kjønn, penger, krig eller fred. De er summen av alt og enda litt.

Problemstillingene er jo problemer av en moderne tid og veldig bundet til våre vestlige ideer rundt individualitet. Det er ikke moderne å sette familie høyest lengere.

I en tid uten prevensjon og ønske om mange barn for å sikre arbeidsstokken, var det selvfølgelig både årsaken til at kvinnene var hjemme og at mannen måtte jobbe ute. Kvinnene måtte jo også jobbe for at den sosiale institusjonen hjemmet skulle fungere. Man skulle stå for produksjonen av mat og klær og håndtverk, mens mannen skulle stå for jakt, innhøsting, reparasjoner og reising av byggninger etc... Noen som kjenner seg igjen i kjønnsrolledelingen av arbeidsoppgaver?
Jeg tviler på at noen av parolene til de togende aksjonistene er; Ja til tunge arbeidsoppgaver. Vi er også praktisk anlagt! Gi meg en 6 sylindret, turbo direkte injeksjons motor så skal du få se! Menn får all morroa med IKEA byggesettet!

Er det noen som tror at 100.000+ år av sosiale tilpassninger for å overleve kanskje overskygger våre 150 år med overfladiske verdier?

Problemet med samfunnsfunksjoner er at, ikke bare er de seiglivede og vanskelige å bli kvitt, men de er også konservert via arkaisk-sosial dogmekultur (les religion). Hvis man kommer dragende med Nora og lerkefuglen sier jeg at det var en sosial trendepoke for øvre middelklasse/overklassen som er forbigått. Jeg tror ikke arbeiderklassedamer fra samme tidsepoke ble behandlet som knuselig glass som ikke fikk brukt seg.

Hvis man igjen skulle blande mellom kulturer, er det noen som tror at det er bare mennene i familien som bestemmer hvem som skal tvangsgiftes med hvem for å styrke familienes status og bånd? Det er ikke bare jenter som giftes bort. Virker det kunstig å nevne tvangsgifting og begrensning av priviligerte kvinners rett og mulighet til å utleve sine evner. Ja, det synes jeg egentlig.
Men som Nora ville enhver kvinne som brøt med familien og etterlot sine barn for å etterleve sine ambisjoner bli sett på som inhuman siden hun kunne gjøre det på tross av sine moderlige instinkter eller mangel på disse. En mann ville nok mest sannsynligvis gå fri med mindre ukvemsord. I vår kultur som i andre kulturer. Det er ikke så lenge siden vi var like. Men problemstillingene er forskjellige nå.

Er det sosiale differanser og problemer i samfunnet, utvilsomt. Kan det kalles kvinnekamp. tvilsomt. Ja til likestilling, nei til kvinne eller mannekamp.Jørgen,  08.03.07 21:16

Enig med Anders.

Eivind,  08.03.07 21:52

Trenger vi kvinnedagen når vi har Oslo Fashionweek?

Kjellove,  08.03.07 22:58

Homofile er ikke kvinner per definisjon.

Ragnhild,  09.03.07 08:58

Rettelse: I går forsøkte jeg å skrive appell i solidaritet med kvinner. Mitt ordfattige engasjement er i så måte heller ydmykt enn frekt. Takk.
Category
Miscellaneous
Tags
Views
5301