Most recent comments
2021 in Books -- a Miscellany
Are, 2 years, 6 months
Moldejazz 2018
Camilla, 4 years, 11 months
Romjulen 2018
Camilla, 5 years, 6 months
Liveblogg nyttårsaften 2017
Tor, 6 years, 6 months
Liveblogg nyttårsaften 2016
Are, 7 years, 6 months
Bekjempelse av skadedyr II
Camilla, 6 months
Kort hår
Tor, 3 years, 6 months
Ravelry
Camilla, 3 years, 1 month
Melody Gardot
Camilla, 5 years
Den årlige påske-kommentaren
Tor, 5 years, 3 months
50 book challenge
Camilla, 6 months, 3 weeks
Controls
Register
Archive
+ 2004
+ 2005
+ 2006
+ 2007
+ 2008
+ 2009
+ 2010
+ 2011
+ 2012
+ 2013
+ 2014
+ 2015
+ 2016
+ 2017
+ 2018
+ 2019
+ 2020
+ 2021
+ 2022
+ 2023

Rødt

På Samfundsmøtet på lørdag var det noen som sa et eller annet om det nye partiet «Rødt». Jeg tenkte ikke mer over det der og da, men jeg har sjekket det opp siden, og det viser seg at det faktisk finnes et splitter nytt parti som heter Rødt. Eller, det er vel ikke akkurat splitter nytt, det består nemlig av Rød Valgallianse og Arbeidernes Kommunistparti, men navnet er i alle fall nytt. Jeg sakser inn fra stiftelsesdokumentet:


Denne samlinga på den revolusjonære venstresida er bare starten. Det er nå utformingen av det nye partiet skjer. I denne prosessen inviterer vi med alle som ønsker et nytt samfunn og som er enige i at det trengs et nytt parti som redskap i den daglige klassekampen. Vi vil skape et nytt parti fordi en annen verden er mulig og nødvendig.

I dag, 11. mars 2007, har Rød Valgallianse (RV) og Arbeidernes Kommunistparti (AKP) gått sammen om å lage et nytt parti: Rødt. Rød Ungdom blir partiets ungdomsorganisasjon. Rødt arbeider for et samfunn hvor frihet, økonomisk rettferdighet, internasjonal solidaritet og hensynet til naturen er satt i sentrum.


For de som skulle ønske å stemme på dette partiet vil det være verdt å legge merke til at de stiller til valg under navnet «Rød Valgallianse» til høsten også. Partiloven legger tydeligvis begrensninger på hvor kort tid før et valg man kan skifte navn, eller noe i den dur.

Thorstein Dahle er leder for det nye partiet, som fortsatt vil ha Rød Ungdom som sin ungdomsorganisasjon. Det minner meg på at Rød Ungdom aldri svarte på brevet mitt. Lømler.

Jeg vil bare avslutte med å ønske det nye partiet hell og lykke, og det vil de antagelig trenge for å få noen inn på tinget. Men det er to år til det er Stortingsvalg, og man skal aldri si aldri.

-Tor Nordam

Comments

Camilla,  25.04.07 10:09

Det er jo litt søtt å se at de har kommet over splittelsene, men jeg skulle ønske de kunne valgt et bedre navn. Jeg har alltid likt de gamle navnene, men "rødt" er til og med feil versjon av ordet. De kunne i alle fall valgt "rød" hvis de absolutt skulle forenkle ting.

Kristian,  25.04.07 11:21

Jeg vil bare påpeke at det er et av de tristeste aspekter ved ditt medlemskap i intelligensian, som får det til å ønske hell og lykke til parti på den revolusjonære venstresida. Må jeg virkelig minne dem om at vi faktisk lever i et velfungerende demokrati, og ikke trenger revolusjoner for å endre samfunnet. Jeg vil derfor avslutte med å ønske det nye partiet uhell og ulykke.

Tor,  25.04.07 11:54

Min gode mann,

Jeg er slett ikke sikker på at vi ikke trenger en revolusjon. Hvis for eksempel hele verden skal legge seg på vestlig linje når det gjelder privat forbruk kommer vi til å slite, og det vil vel egentlig være naturlig å begynne med å endre dette i vesten. Antagelig ikke en lett oppgave.

Videre vil jeg si at jeg ikke ønsker at Rødt skal ta makten i landet, men jeg ser gjerne at de får inn én person på Stortinget. Som du sikkert er klar over er det ofte nyttig å ha en person som setter ting på spissen.

(Og hvilken intelligensia snakker du om?)

Kristian,  25.04.07 14:18

"Jeg er slett ikke sikker på at vi ikke trenger en revolusjon."

Så en revolusjon betyr at vis skal få et maktskifte. Så egentlig fra hvem ønsker du å ta makten, og til hvem? Stortingspoltikerne?, statseide Statoil? Eller er det på tiden folket (altså i norge; de 99% som utgjør middelklassen) får makta. Men...men... de har jo makta allerede. Nok om akkurat det.

Du mener at vi i et verdens mest velfugerende, egalitære samfunn, kanskje muligens trenger en revolusjon? For å bli som Cuba eller Kambodsja? eller hvilken andre fine post-revolusjonære eksempler har du?

Du snakker om forbruk, og hva skal egentlig en revolusjon gjøre, som ikke kan gjøres uten en revolusjon? Fortell.... For jeg antar at om en revolusjon skal lykkes, så må man ha en viss mengde i folket bak seg, og hvis man har en viss mengde i folket bak seg, ja da kan jo de bare forbruke mindre da, istendefor å revolusjonere?

"Videre vil jeg si at jeg ikke ønsker at Rødt skal ta makten i landet, men jeg ser gjerne at de får inn én person på Stortinget. Som du sikkert er klar over er det ofte nyttig å ha en person som setter ting på spissen."

Ja, det hadde ikke vært så dumt med en av dem fra Hvit Valgallianse på tinget. De kunne ha satt ting virkelig på spissen!

Legg dette bak deg! Bli voksen. -Vær motstander av revolusjon når du ikke lever i et veldig tyrannisk regime.

Kjellove,  25.04.07 17:07

Det er vel de langhåra pasifistene som skal utføre revolusjonen også, antar jeg.

B,  25.04.07 17:08

Ferdinan så rødt, og det var roser og fioler.

Revolusjon er sett på som en fullstendig omveltning, eller tolket dit hen.
Men hvis man tar et hjul (f.eks. benytter forhjulet på en sykkel) og merker av et punkt på hjulet for så å trille det en hel runde. Altså en full revolusjon. Vil man merke seg at man kommer tilbake til det punktet man startet, bare litt lengere frem på strekningen. V0 -> V1

Dermed kan man tilbakeføre det til verbal betydning igjen og se for seg at hvis man skaper en tummult, rundttur, heisa, real omgang i et samfunn. Kan det beste utfallet være at man kommer tilbake til der man startet. Hvor fort dette hjulet triller kan sikkert begrenses av hvor voldsomme tumulter det må gjennomgå.

Altså en revolusjons-syklus ender opp hvor det begynte, bare påvirket av fysiske lover om tid og rom. Hvor lang tid det tar for at ting reetablerer seg kommer ann på hvor fort dette hjulet får lov til å vende tilbake til normalen som er utgangspunktet mellom P(pi)og P(0)

Du burde vite Tor at den eneste måten å virkelig endre en sykel (cos x) på er å tukle med konstanter eller bygge videre på den eksisterende funksjonen for at den skal endre form eller plass.

Den røde revolusjonen imaginært illustrert av den røde trå, vil forespeile en halv-revolusjon som går uendelig sakte forbi det punktet hvor alt er vendt på hodet.
Dermed er en rød-halvrevolusjons-hendelse ingen samfunnsforbedring så mye som en samfunnsdissonans.

Man må dermed lete etter andre virkemiddler for å skape en bedre verden et annet sted, eller på en annen måte (matematikere les Amplitude, forskyvning, fraksjonalisering) istedet for å ønske å snu ting opp ned.
Hvis man speiler noe eller forskyver det ved en rotasjon 180 grader er det fremdeles isomorft med det du hadde som utgangspunkt.

Dermed er jeg enig med Kristian at en revolusjon er et dogmatisk, tullebegrep som føles bra hvis man liker å la seg bevege av ideen om entydighet.

Men da Tor indikerer det at du kanskje ikke er sånn en individualist likevel, men trives i selskap med de du faller i gruppe med. En mengde man kanskje kan bruke RV som notasjon for.

B,  25.04.07 17:13

Selvfølgelig er utgangspunktet mellom P(2pi) og P(0) -beklager gikk litt fort der...

Anders K.,  25.04.07 20:40

Jeg har ikke lest hele debatten, så det kan hende noen har sagt dette allerede: Men jeg skulle inderlig ønske venstresida kunne konsentrere seg om å gjøre jobben sin, nemlig å være et moralsk korrektiv til de tingene som har gått for langt i vårt ellers velfungerende sosialdemokrati -- som for eksempel kommersialisme, krigføring og alt annet som prioriterer penger og makt fremfor folk. En god sak. Hvorfor må de da ødelegge for seg og sin, dvs vår alles, sak ved å drive og prate om den loslitte usakligheten revolusjon, slik at folk får en grunn til å dra inn de loslitte usaklighetene Kambodsja og Gulag?

Dessuten liker ikke jeg heller navnet, det høres ut som om det skulle hatt ™ bak. Men de får min stemme likevel.

B,  25.04.07 23:55

Jeg velger å avstå fra å stemme ved valg av representanter for representative demokrati for å beholde min filosofiske uavhengighet.
For da å unngå å måtte forsvare min rolle som representant for et påtatt og passivt standpunkt til en eller flere grupperinger innen samfunnet som ikke direkte kan påføres min identitet.

Rødt er foresten også: so last year. Everyone knows that blue and green is the new combo.
Like green represents the colour of nature and blue is the right wing who found a smart way of making money on buying and selling invisible pieces of imaginary nature.

Forøvrig imponerende at politikerne kan selge usynlige og abstrakte enheter av ukjent størrelse uten å bli kjølhalet for det. Hvis en taskenspiller kom til byen i Lucky Luke for å selge mirakelvann på flaske ble han avslørt og kjeppjaget som kvakksalver ut av området av borgervernet med sherifen i spissen.

Anders, du vil som følge av å ha gitt xAKP din stemme begynne å raute klassedogmer og upragmatisk samfunnsteori. Eller ikke lenger kunne snakke fordi din stemme tilhørte partiet og en formann med større begunstigelse innen organisasjonen trenger den mer enn deg.

Are,  26.04.07 10:30

Hehe, Anders, jeg tenkte også at dette hørtes ut som et produktnavn. Skikkelig trendy. Rødt. Hmmm. "Product Red"? Nææh, jeg synes det var litt for gimmicky.

Jeg er enig i at de burde spare seg for revolusjonspratet, og konsentrere seg om å fremme sine saker innenfor et demokratisk rammeverk.

Forøvrig kan jeg ikke huske å ha hørt om noen andre standpunkter fra Hvit Valgallianse enn de som kan knyttes direkte til rasisme og fremmedfrykt. Jeg tror en representant fra Rødt (uff) vil ha litt mer å bidra med på Stortinget enn som så.

B,  26.04.07 10:40

Jeg trodde det var et useriøst tulleutspill for å provosere, så jeg orket ikke kommentere det.
Men å ha med folk som spiller på hat,frykt,splid og splittelse i et Ting for å komme til felles avgjørelser for samfunnets beste tror jeg er en dårlig situasjon.
Nesten som å ha torpedoer og gjengmedlemmer på et akuttmottak. (Så du har knekt en fot? Her så moser jeg trynet ditt også. SMASH! og knekker det andre beinet ditt så det matcher! CRACK! Trafikkulykke hæ! Hell på bensin og lat som du har alibi for kvelden. Den gullringen og Rolexen tar jeg takk...)

Jeg gir forøvrig Kristian, the benefit of the doubt og tror han bare tullet. A freudian slip of bad judgement.

B,  26.04.07 10:42

bra koding are......

Kristian,  26.04.07 11:41

Selvsagt er det verre med hvit valgallianse enn en person fra rødt på tinget. Det var en overdrivelse, men nøkkelordet er at prinsippet.

Poenget mitt er at revolusjonssnakk er prinsipielt skikkelig galt. Sammenligninger med onde regimer andre plasser er relevante. Hvorfor skal de ikke være det, er revolusjonære på venstresiden snillere og mer godlynte fordi de er norske?

Da de konservative og andre støttet Hitler, tenkte mange på denne måten. Fint med en sterk leder som kan rydde litt, men la oss nå ikke ta alt han sier så alvorlig. Han er jo en skikkelig, borgerlig, mann.

Når noe står i partiprogrammet er ondskap. Ja, da stemmer man ikke på partiet, selv om de trolig/kanskje ikke kommer til å følge programmet sitt. Det handler om prinsipp.

Torgar,  26.04.07 12:25

Revolusjon er ikke ondt, for eksempel trengs det en revolusjon til for å takle miljøutfordringa.

For de som ønsker en god latter anbefales de å lese i prinsipprogrammet til Rødt, og revolusjonen som Rødt ønsker/anbefaler er, som Kristian påpeker, galskap.

B,  26.04.07 12:56

Det trengs ingen revolusjon, men en forbedring, revidering, omskrivning, tankesett endring.

Et destabilisert samfunn vil forbruke mer i utviklingsfasen mot å stabilisere seg og det er per deff ikke miljøvern.

-> henviser 10 svar opp om at revolusjon er en full sirkel til utgangspunktet. Og hva er da blitt forbedret?

Torgar,  26.04.07 14:02

Vil henvise til at dette ikke er matematikk, men en ytring, og da er f.eks ordboka et godt verktøy. Jeg tror ikke revolusjonen som trengs for å rydde opp i forurensninga vil destabilisere samfunnet.

Kristian,  26.04.07 15:21

Jeg velger å anta at revolusjonen Rødt snakker om er av voldelig karakter. Hvis de ikke mente dette, burde de konkretisere det med å si f.eks. fredelig revolusjon. - Dette fordi i de fleste tidligere overganger til kommunisme, vanligvis er snakk om en voldelig revolusjon.

Anders K.,  26.04.07 15:37

Jeg velger å avstå fra å stemme ved valg av representanter for representative demokrati for å beholde min filosofiske uavhengighet.

Dette er feil, fordi valg dreier seg om å plukke den beste av flere muligheter, ikke å stemme på den man er enig i i alt. Da måtte det finnes fire og en halv millioner partier, og ingenting ville fungert. I praksis kan man velge mellom høyre- og venstresida, og hvis alle gjør det ender man opp med en blanding. Som er det vi er best tjent med.

Sammenligninger med onde regimer andre plasser er relevante. Hvorfor skal de ikke være det, er revolusjonære på venstresiden snillere og mer godlynte fordi de er norske?

Hvis de slutter med dette tullete revolusjonssnakket, så. Torstein Dahle og Stalin har lite til felles. (Nå kjenner jeg ingen av dem personlig, men jeg hadde en gang et kontor like over gangen for Torstein Dahle, og de gangene jeg traff på ham, virket han svært lite massemorder-aktig, faktisk mer som et såpestykke med øyne og munn.)

Men viktigere: Det er stor forskjell på deres omgivelser og virkefelt. Sosialisme i et u-land og sosialisme i demokratiet Norge er to like forskjellige ting som marxisme og marxist-leninisme. Såfremt Rødt slutter med revolusjonspratet sitt, selvsagt.

Hva har Hitler med saken å gjøre? Er han et bilde på høyresida?

Kristian,  26.04.07 16:06

angående Hitler: Som jeg forklarte med eksempel, om noen sier de vil gjøre onde ting, så skal vi være forsiktige med å ikke tro på dem, en gang i blandt.

At folk virker trivelige har jo ingenting med saken å gjøre. Det gjør de jo bare farligere.

Kjellove,  26.04.07 16:49

Denne diskusjonen er nå hitlet.

B,  26.04.07 21:16

Anders du misforstår, du utelot ordet; jeg.
Det var et forsøk på å forsøke å virke som en elitist, men den faller på sin egen urettmessighet. Det er jeg enig i, men hvis jeg ønsker å kose meg med ideen om fullstendig filosofisk frihet til å sveve i min fantasi om tilegnet objektivistisk vakuum. Så må jeg få lov til det så lenge det ikke går ut over andre. Ut i fra - de broer man brenner kan man ikke krysse. mentalitet.

Torgar: Orboka di kan du stappe...
Når jeg forsøker å skape en allusjon på grunnlag av at ordet revolusjon avstammer fra latinske revolver(e), som betyr dreie rundt. Så ligger det også implisitt (ikke nødvendig å nevne) at jeg er klar over at ordet via f.eks den franske revolusjon har språklig gått over til å bety: omveltning, (hurtig, gjennomgripende forandring), statsomveltning.
Men hvis jeg må stave det ut så var det forsøk på å alludere mot det faktum at revolusjon blir definert som det motsatte av evolusjon som er det jeg indirekte mener er den beste fremgangsmåte for å erverve forbedrede egenskaper.

Neste gang jeg skriver noe kan det for future reference underforståes at det ligger mening mellom linjene som jeg håper blir forstått. Og å komme ruslende med bokmålsordbok for norsk rettskrivning blir som å ta med seg gangetabellen fra barneskolen til Tor for å diskutere hyperbolsk kvantativ kvantefysikkteori eller hva han nå driver med.

Bare for å desarmere det som potensielt kan oppfattes som hatefullt verbalt angrep på deg.
Det blir litt som om jeg sier; -I ska dræpe de! på bred moldedialekt og med tullestemme.
Det er et kraftig uttrykk, men alle som har litt glimt i øyet skjønner at det bare er tull.

Arrogant - ja, sint - nei, forståelsesfull - kanskje, aggressiv - ja, ondsinnet - nei, engasjert - ja, nedlatende - kanskje, alvorlig - sjelden.

Tor,  26.04.07 21:20

Hørte du ikke hva Kjelling sa? Diskusjonen er hitlet. Det er ikke noe mer å snakke om. Jeg vil faktisk be dere se bort fra de siste 8 kommentarene.

B,  26.04.07 22:48

Hva?! Overgår hitling alt? Og til enhver tid?
Hva om jeg satt på en royal flush. Er det også underlegent for hitling?
Jeg ønsker på vegne av partiet å be dere se bort i et øyeblikk, og så tilbake på skjermen hvor dere glemmer de siste 18 kommentarene.

Tor,  26.04.07 23:07

Hitling undergår alt. Det finnes nemlig en regel som sier at den første som nevner Hitler i en diskusjon på nettet taper.

B,  27.04.07 00:23

good golly!

Kristian,  27.04.07 12:10

Vil påpeke at å nevne Hitler ofte er usakelig. Helt enig

Men regelen gir ikke mening:

A: 2+2 = 5
B: Nei, Hitler ville ikke spart deg om han hadde sett slikt!
A: Du tapte!

Altså er det å tro at man vinner debatter på å påpeke andres hitling feil, men mener det er en gyldig grunn til å avslutte en debatt.

Jørgen,  27.04.07 13:17

Gode gamle Mike Godwin.

"As an online discussion grows longer, the probability of a comparison involving Nazis or Hitler approaches one."

Regelen gir faktisk mening.
Man taper ikke når man trekker inn Hitler, det er bare at man virker litt teit hvis man bruker Hitler og nazister for å underbygge en hver argumentasjon, uansett hvor hyperbolt det måtte vise seg å være. Det er også teit å beskylde andre for hitling bare for å forsøke å avslutte en debatt.

Camilla,  27.04.07 13:44

Er ikke det også en del av Godwin's rule? Den som bruker Hitler taper, men den som påpeker Godwin's rule taper også?

B,  27.04.07 15:10

Golden Godwin.

Hvis dette skulle stemme burde begrepet Hitler eller nazis være et av nettets desidert hyppigste søketreff. Om det er det har jeg ikke undersøkt, bare påpekt.

Tor,  27.04.07 15:17

Nei, for ikke alle diskusjoner på nettet sklir ut og blir lange.

Camilla,  27.04.07 15:19

Og mange sider driter i diskusjoner i det hele tatt og holder seg heller til korte setninger som "hot babes here" og slikt.

Kjellove,  27.04.07 16:38

Hm, det burde stå blant keywords i Calcutta-HTML-en.

Skybert,  27.04.07 19:34

Hot babes? Hvor?
Category
News commentary
Tags
Rødt
valg 2007
Views
5685
Google hits
1
Last google search
%22bred+moldedialekt%22