Most recent comments
2021 in Books -- a Miscellany
Are, 2 years, 6 months
Moldejazz 2018
Camilla, 4 years, 11 months
Romjulen 2018
Camilla, 5 years, 6 months
Liveblogg nyttårsaften 2017
Tor, 6 years, 6 months
Liveblogg nyttårsaften 2016
Are, 7 years, 6 months
Bekjempelse av skadedyr II
Camilla, 5 months, 3 weeks
Kort hår
Tor, 3 years, 6 months
Ravelry
Camilla, 3 years, 1 month
Melody Gardot
Camilla, 5 years
Den årlige påske-kommentaren
Tor, 5 years, 3 months
50 book challenge
Camilla, 6 months, 2 weeks
Controls
Register
Archive
+ 2004
+ 2005
+ 2006
+ 2007
+ 2008
+ 2009
+ 2010
+ 2011
+ 2012
+ 2013
+ 2014
+ 2015
+ 2016
+ 2017
+ 2018
+ 2019
+ 2020
+ 2021
+ 2022
+ 2023

I forhold til

Jeg registrerer at det har blitt moderne å klage på at folk bruker «i forhold til» som et litt vagt begrep for å indikere at et eller annet er et eller annet, noe annet tatt i betraktning. Eller noe i den dur. Kritikken går ofte på at «i forhold til» slett ikke er et slikt vagt begrep, men derimot et presist, matematisk utrykk som betyr at mengden av noe står i et forhold til mengden av noe annet. Denne kritikken er imidlertid søppel. La meg sakse fra ordbok.no:
forhold n1 (etter ty.)
1 omstendighet, ytre vilkår arbeide under vanskelige f- / flere f- spiller inn / en etter f-ene god innsats / føref-, samfunnsf-, værf- / tilstand etter norske f- / ordnede f- / kjensgjerning, sak f-et er:... / atferd, oppførsel, vandel soldatens tjenstlige f- / et straffbart f-
2 innbyrdes stilling, forbindelse ha et godt, dårlig f- til arbeidskameratene sine / et spent f- / de har hatt et f- en seksuell forbindelse / avhengighetsf-
3 proporsjon, samsvar f-et mellom tilbud og etterspørsel / f-et mellom liv og lære / resultatene står ikke i f- til innsatsen / saft og vann blandes i f-et 1 : 5 / kvotient f-et 2 : 1 er lik f-et 4 : 2

Vi ser altså at «forhold» har tre betydninger, der bare den siste er den som trekkes frem når noen kritiseres for å bruke «i forhold til» galt. Jeg vil også si at de to første betydningene er plenty vage nok til at det for eksempel er helt greit å si «derivasjon er viktig i forhold til eksamen», selv om man mener «derivasjon er viktig for eksamen», og ikke «derivasjon er viktigere enn eksamen». Faktisk kan det vanskelig sies å bety det siste, siden man ikke har spesifisert nærmere hvor viktig derivasjon er i forhold til eksamen. Hvis man for eksempel mente at viktigheten av derivasjon delt på viktigheten av eksamen er 0.5 er tvert imot eksamen dobbelt så viktig som derivasjon.

Så, for å konkludere, kan vi vennligst si oss ferdige med dette fenomenet nå? Det er kanskje ikke alltid godt språk å slenge rundt seg med «i forhold til», men det er heller ikke verre enn mye annet man slipper unna med.

Comments

Camilla,  04.01.13 23:26

Akkurat som jeg lenge har irritert meg over den typen vag språkbruk som bruker for mye "i forhold til" på rare måter, har jeg også irritert meg over en del hyperkorreksjon (eller hva det nå heter på norsk) av "i forhold til", hvor man prøver å redusere uttrykket til et snevert lite hjørne.

Det er ingen tvil om at det misbrukes, men det er ingen grunn til å late som om uttrykk kun kan ha ett bruksområde når det helt tydelig har blitt brukt på andre måter i årevis.
Tor,  04.01.13 23:37

Interessant at du er mer åpen for språk i endring i dette tilfellet, i forhold til hva du er når det gjelder kj-lyd.
Camilla,  04.01.13 23:39

Jeg er en stor tilhenger av kj-lyden. Det bunner i at jeg er en stor tilhenger av språklig mangfold, og at kj-lyden er rimelig sjelden i forhold til sj-lyden; jeg mener derfor vi burde prøve å unngå at den forsvinner, slik at vi kan fortsette å være sære.
Tor, Kjellove likes this
Jørgen,  05.01.13 00:50

nettopp dette "i forhold til", er vel kritikken snarere at det blandes sammen med uttrykket "med tanke på".

"Med tanke på eksamen er derivasjon viktig, men i forhold til algebra er det særdeles lite viktig.", som et eksempel.

Anders K.,  05.01.13 18:18

Ifølge Språkrådet skal «i forhold til» kunne byttes ut med «sammenlignet med». Jeg er ikke umiddelbart enig.

Delvis fordi «forhold», som du påpeker, er et nesten altomfattende begrep i seg selv. Og delvis fordi Språkrådets (formodentlig humoristiske) artikkel om temaet går i den motsatte fella: Å forsøke å utrydde uttrykket fullstendig, blant annet ved å oppfordre kolleger til å slutte å si det, eller klemme på et horn hver gang noen sier «i forhold til» i en forsamling.

Her begås to hyperkorreksjoner, én mild og én grov. Den milde er å bli overdrevent opphengt i semantikk, og lete med lys og lykte etter en skarpt begrenset beydning i et vidtomfavnende uttrykk. Den grove feilen er å ønske begrepet fjernet fra språket, korrekt brukt eller ei, på grunn av assosiasjonene det har opparbeidet seg.

Min kritikk mot begrepet «i forhold til» går ut på at det brukes så ekstremt ofte. Iblant korrekt, iblant unøyaktig og iblant på en intetsigende måte, men som oftest unødvendig. Jeg har selv overvært seminarer, konferanser, universitetsforelesninger og andre språklige skrekk-kabinetter hvor «i forhold til» har vært sneket inn i ellers funksjonelle setninger 20-30 ganger i løpet av en halvtime. Det sier seg selv at det er et langt sterkere uttrykk for forflatet språk enn for eksempel banning. Det føyer seg altså inn i rekken av moteord, sammen med «proaktiv» og «synergieffekt». Det er ingen grunn til å utrydde disse begrepene, de er nyttige til sitt bruk, og de har sin plass. Men den plassen er ikke i hver eneste tenkelige setning.
Camilla, Matteus, Tor, Jørgen, Kjellove, Karoline likes this
Tor,  05.01.13 23:03

Jeg tar meg selv i å bruke «i forhold til» litt oftere enn jeg skulle ønske i muntlig språk, og jeg tror ofte «med tanke på» er en god erstatter.
Matteus,  13.04.14 23:25

Aftenposten har i dag en artikkel om at "i forhold til" har vært på trykk over 40000 ganger på relativt kort tid. Som regel som et unødvendig fyllord. Jørgen og jeg ønsker oss derfor et skript som finner alle disse forholdene, og erstatter dem med "lissom", da dette som regel fyller samme funksjon. Plan?
Tor,  14.04.14 18:34

Du tenker som en browser extension, eller noe? Jeg vil tro det er en smal sak å skrive et lite javascript som gjør dette, som du så kan legge til som en såkalt bookmarklet eller noe. Jeg skal se hva jeg får til.
Tor,  15.04.14 00:30

Det viste seg å være grei skuring. Lag et nytt bokmerke og legg inn kodesnutten under i adressefeltet, legg det til på din bookmark toolbar for maks lettvinthet og vips. En knapp som kan endre alle instanser av "i forhold til" til "lissom". Å utvide det til å inkludere "I forhold til" overlates som en oppgave til leseren.

javascript:(function(){document.body.innerHTML = document.body.innerHTML.replace(/i forhold til/g, 'lissom');})();
Camilla, Matteus, Jørgen likes this

Matteus,  22.04.14 12:37

Har testet det nå. Er ganske morsomt å lese den opprinnelige artikkelen etterpå.
Tor likes this
Category
Language
Tags
Språk
i forhold til
Views
6161
Last edited by
Tor, 04.01.13 23:26